LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Dự thảo thay thế nghị định 86/2014 NĐ-CP: Nhìn từ góc độ điều kiện kinh doanh (P2)

Phát sóng 21:15 ngày 11/09/2018
  • 439 lượt xem

Sau hơn 03 năm thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các địa phương đã triển khai và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả góp phần tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị định số 86 cũng đã bộc lộ một số bất cập cần được sửa đổi bổ sung.. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm – kể từ năm 2016 đến nay, trải qua 4 lần dự thảo, lấy ý kiến, dự thảo lần thứ 5 này của nghị định thay thế nghị định 86 vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi, nhất là từ phía các doanh nghiệp. Tiếp tục với câu chuyện của dự thảo thay thế nghị định 86,  phần 2 chương trình LSDN với chủ đề Dự thảo thay thế nghị định 86/2014 NĐ-CP: Nhìn từ góc độ điều kiện kinh doanh, sẽ phân tích sâu hơn câu chuyện này với góc nhìn từ các doanh nghiệp vận tải, phát sóng vào 21h15 thứ 3, 11/9/2018, và phát lại vào nhiều khung giờ khác trên kênh Th VITV. Mời quý vị đón xem

Thực hiện: