LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Luật Đầu tư (sửa đổi): Gỡ “nút thắt” trong hoạt động đầu tư

Phát sóng 21:15 ngày 11/08/2020

tại kỳ họp thứ 9 – quốc hội khóa XIV, ngày 17/6/2020, quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) với tỷ lệ 92,34%. Luật Đầu tư sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua được đánh giá là lần sửa đổi toàn diện, tháo gỡ nhiều nút thắt trong quá trình thực hiện đầu tư, giúp doanh nghiệp giảm nhẹ gánh nặng về thời gian và chi phí. Luật cũng tạo khung khổ pháp lý để phát triển các loại hình kinh doanh mới đáp ứng yêu cầu chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật về hoạt động đầu tư kinh doanh. Chương trình LSDN tuần này sẽ dành thời gian để phân tích “Luật Đầu tư (sửa đổi): Gỡ “nút thắt” trong hoạt động đầu tư”.

Thực hiện: