TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam năm 2019: Thúc đẩy động lực tăng năng suất chất lượng

Phát sóng 21:15 ngày 11/08/2019

Năng suất lao động được xem là một trong nhữngcú hích tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn 2016-2018, năng suất lao động Việt Namtăng bình quân 5,77%/năm, giúp Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ tăng năngsuất lao động cao trong khu vực Asean. Tuy nhiên, năng suất lao động nước ta vẫncòn nhiều hạn chế. Cần có nhiều giải pháp cải thiện năng suất lao động, thúc đẩytăng trưởng kinh tế năm 2019.Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trongchương Tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Kinh tế Việt Nam năm2019: Thúc đẩy động lực tăng năng suất chất lượng.

Thực hiện: