CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Thấy gì với kế hoạch tăng vốn của các doanh nghiệp niêm yết?

Phát sóng 21:15 ngày 11/06/2021

Sự sôi động của thị trường chứng khoán suốt từ giữa năm 2020 đến nay làđộng lực cho các doanh nghiệp huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Đợt tăng vốn lớn gần đây đến tu nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là đến từ các đơn vị thuộc ngành chứng khoán, bất động sản và ngân hàng. Vậy thấy gì với kế hoạch tăng vốn của các doanh nghiệp niêm yết? 

Thực hiện: