XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN

Mô hình BOT: Giải pháp phát huy hiệu quả

Phát sóng 19:45 ngày 11/05/2019

Trên 100 quốc gia trên thế giới đang áp dụng khá hiệu quả, mô hình Mô hình Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao(BOT) trong các dự án cơ sở hạ tầng. Mô hình này đang là một giải pháp tích cực nhằm giảm áp lực chi ngân sách cho các dịch vụ công của chính phủ. Đây không chỉ đơn thuần là cơ chế cấp phát và huy động vốn mới mà còn đóng vai trò là cơ chế khai thác và tối ưu hóa các thế mạnh về quản lý và khả năng sáng tạo của khu vực tư nhân. Tiếp tục vệt đề tài “Giải pháp phát huy hiệu quả mô hình BOT” trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích quá trình thực hiện mô hình BOT tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt NamNhững giải pháp nào để phát huy hiệu quả mô hình BOT? 

BẤT ĐỘNG SẢN CUỐI TUẦN

Phát sóng: 19h45 ngày 11/05/2019

Thực hiện: