XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN

Nhiều điểm nghẽn về thẩm định giá đất

Phát sóng 19:45 ngày 11/01/2020

Theo Nghị định 96/2019 của Chính Phủ, các tỉnh thành sẽ được phép tăng khung giá đất nhưng không quá 20% so với hiện tại. Biểu giá đất này được xác định làm căn cứ tính tiền thuế, phí, bồi thường hỗ trợ….Với mức độ chênh lệch giữa giá đất do nhà nước quy định và giá đất giao dịch thực tế trên thị trường có một khoảng cách rất lớn nên việc tăng dưới 20% tác động không lớn đến thị trường bất động sản. Sau gần 6 năm Luật Đất đai 2013 đi vào đời sống, quá trình triển khai thi hành Luật, áp dụng với thực tế địa phương đã xuất hiện một số “điểm nghẽn” bất cập về định giá đất, ảnh hưởng rất lớn đến việc định giá,bồi thường giải phóng mặt bằng, thất thu ngân sách nhà nước.Vậy những điểm nghẽn đó như thế nào? Cần có những giải pháp để xác định được giá đất theo giá thị trường..

Thực hiện: