TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam 2019: Tháo gỡ nút thắt, thúc đẩy đầu tư công

Phát sóng 21:15 ngày 10/11/2019

Thực trạng giải ngân đầu tư công không phải năm 2019 mà rất nhiều năm trước đều chậm. Từ đầu năm đến nay, theo đánh giá của Chính phủ mới giải ngân được 49%, thậm chí có một số dự án mới giải ngân được 19% đến 20%. Đây là điều cản trở đến việc phát triển kinh tế xã hội và nhiều công trình, dự án không thực hiện đúng thời hạn.

Tại kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa 14, trong chương trình thảo luận về kinh tế- xã hội và NSNN, tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm là vấn đề khiến nhiều đại biểu Quốc hội quan ngại, đồng thời tập trung phân tích, “mổ xẻ” nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Kinh tế Việt Nam 2019: Tháo gỡ nút thắt, thúc đẩy đầu tư công.

Thực hiện: