STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 304 - Ngày 10/09/2019 - AI trong giáo dục: Thách thức cho các Star up Việt?

Phát sóng 21:40 ngày 10/09/2019

Luôn tồn tại ở xung quanh chúng ta, Trí tuệ nhân tạo (AI) tác động đến cuộc sống của mỗi người. Từ các cảm biến thông minh giúp chụp ảnh hoàn hảo, cho đến trợ lý ảo trong smartphone như Siri của Apple, Bixby của Samsung. AI đang tạo nên một cuộc cách mạng lớn trong lịch sử loài người. Ngành giáo dục cũng không nằm ngoài tác động đó, dù đây được đánh giá là một trong những ngành an toàn nhất trước AI. Tại Việt Nam hiện nay, các start up muốn bắt đầu với lĩnh vực giáo dục bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo đang gặp những trở ngại gì lớn?

Thực hiện: