BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 10/6 ngày 11/6/2019

Phát sóng 17:55 ngày 10/06/2019