CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2019: Bước tiến của dự thảo luật chứng khoán sửa đổi

Phát sóng 21:15 ngày 10/05/2019

Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho kiến ý tại phiên họp ngày 16/4 vừa qua. Hiện nay, ban soạn thảo đang gấp rút tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật để đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 7 tới. Những thông tin mới nhất của dự thảo luật là gì? Các thành viên thị trường chứng khoán kỳ vọng gì về việc sửa luật lần này?

Chứng khoán cuối tuần phát sóng 21h15 tối thứ 6 ngày 10/5/2019

Thực hiện: