TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Biến động lãi suất và phản ứng của doanh nghiệp

Phát sóng 20:40 ngày 10/04/2017
  • 1071 lượt xem

Nhiều NHTM bắt đầu giảm lãi suất cho vay, có nơi giảm từ 1%/năm đến 1,5%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn mới. Tuy nhiên bên cạnh đó đâu đó vẫn có những ngân hàng tăng lãi suất.

Vì sao lại có sự trái chiều khi có ngân hàng giảm lãi suất, ngân hàng lại tăng?

Doanh nghiệp phản ứng như thế nào trước những biến động lãi suất tại các ngân hàng?

Giải pháp của các doanh nghiệp trước ÁP lực ls cho vay là gì?

Thực hiện: