ĐỐI THOẠI

Chính phủ “bứt phá” trong tư duy và hành động (P.6)

Phát sóng 19:45 ngày 10/03/2019
  • 1324 lượt xem

“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả,bứt phá”. Đó là phương châm 12 chữ của Chính phủ trong năm 2019 được đưa ra Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương cuối năm 2018. Như vậy so với năm 2010, chính phủ xác định thêm phương châm “bứt phá” 2019 là năm chạy nước rút cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, Hãycùng các khách mời của Đối thoại trả lời cho câu hỏi: Việt Nam cần “bứt phá” để“về đích” như thế nào? 

Khách mời:

ÔNG PHẠM THANH HÙNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP BA HUÂN

ÔNG NGUYỄN SĨ DŨNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HÒA GIẢI TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VCCI

ÔNG ĐẬU ANH TUẤN
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ VCCI

Thực hiện: