TÀI CHÍNH THUẾ

Sự kiện thuế - hải quan nổi bật năm 2020

Phát sóng 21:15 ngày 10/02/2021
  • 108 lượt xem

Năm 2020 là một năm có nhiều dấu mốc, với những cải cách đột phá của ngành thuế - hải quan. với những sự kiện nổi bật như: ngành thuế thu ngân sách đạt 1 262 200 tỷ đồng; kịp thời thực thi nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế vượt qua đại dịch; cơ bản hoàn thiện hành lang pháp lý đưa luật quản lý thuế vào cuộc sống; xử lý dứt điểm 1 541 tỷ đồng tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách; ngành hải quan thu nsnn đạt 315 000 tỷ đồng… vậy đâu là những sự kiện được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm trong năm 2020? doanh nghiệp nhìn nhận thế nào về bức tranh thuế -hải quan trong một năm qua? và những sự kiện này sẽ có những tác động lan tỏa thế nào đến họat động kinh doanh của doanh nghiệp việt năm 2021? Tất cả sẽ được đề cập trong chương trình tct số đặc biệt, tổng kết: sự kiện thuế - hải quan nổi bật năm 2020

Thực hiện: