ĐỐI THOẠI

Tiền đề nào cho kinh tế Việt Nam 2021 bứt phá? ( Phần 2)

Phát sóng 19:45 ngày 10/01/2021
  • 1110 lượt xem

Khách mời:

  • TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng ngân hàng BIDV, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia
  •  Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Việt Nam
  • Ông Lê Hoàng Sâm. Chủ tịch tổ chức kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp VBA. chủ tịch HĐQT VN BIG GROUP INVEST

Thực hiện: