STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 417: Aus4Innovation - Chương trình hỗ trợ phát triển số tại Việt Nam

Phát sóng 21:40 ngày 09/10/2020

Vào năm 2018, chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam đã tuyên bố Đổi mới sáng tạo là một trụ cột mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, góp phần tăng cường quan hệ song phương. Điểm nhấn là Chương trình hỗ trợ phát triển Aus4Innovation trị giá 10triệu Đô la Australia của Australia đối với Việt Nam. Chương trình này với các hoạt động mục tiêu nhằm thúc đẩy tiềm năng đổi mới sáng tạo và tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam được thông qua vào tháng 3 năm 2018. Vậy Việt Nam và Australia đang chung tay “vẽ” bức tranh toàn cảnh cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam như thế nào? 

Thực hiện: