TÀI CHÍNH THUẾ

Kinh tế chia sẻ: P2 – Cách thức thu thuế?

Phát sóng 21:15 ngày 09/10/2019

Báo cáo của Bộ GTVT cho biết hiện nay trên toàn quốc có gần 500 đơn vị vận tải với hơn 40 000 phương tiện tham gia thí điểm Đề án 24. Tuy nhiên, thực tế xe công nghệ Grab đã đăng ký hợp đồng, hợp tác kinh doanh với các tổ chức hợp tác xã tăng hơn gấp 3 lần trên các tỉnh thành phố đang thực hiện.

Kinh tế chia sẻ với nhiều các mô hình kinh doanh khác nhau đang thực sự phát triển và sẽ đóng góp tốt cho kinh tế. Tuy nhiên, cần phải xây dựng khung pháp lý và tạo môi trường kinh doanh thế nào để các hình thức kinh doanh này được phát triển và thực hiện tốt nghĩ vụ thuế cho Nhà nước?

Tất cả những nội dung trên sẽ được đề cập trong chương trình TCT:

Kinh tế chia sẻ: P2 – Cách thức thu thuế?


Thực hiện: