BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 9/9 ngày 10/9/2019

Phát sóng 17:55 ngày 09/09/2019