TÀI CHÍNH THUẾ

Cải cách thủ tục hành chính thuế tạo thuận lợi cho người nộp thuế (p2)

Phát sóng 21:15 ngày 09/01/2019
  • 185 lượt xem

Bên cạnh những nỗ lực của ngành thuế trong cải cách, DN phản ánh chính sách thuế của Việt Nam vẫn cònnhiều điểm chưa rõ ràng, gây khó khăn cho DN; một số thủ tục hành chính thuế vẫnchưa được công khai và tin học hoá, do vậy DN sẽ khó chủ động trong việc kê khai, tính, nộp thuế, khiến chi phí cơ hội tăng lên do phải chờ đợi hướng dẫn của cơ quan thuế. Vậy Trong thời gian tới, làm thế nào để giảm gánh nặng thủ tục liên quan đến thuế, cải thiện môi trường kinh doanh

Thực hiện: