BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 8/11 ngày 9/11/2019

Phát sóng 17:55 ngày 08/11/2019

Thực hiện: