BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 08/10 ngày 09/10/2019

Phát sóng 17:55 ngày 08/10/2019