LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Bãi bỏ ĐKKD “vô lý” trước T9/2019: P9 – Chậm mà không “chắc”!

Phát sóng 21:15 ngày 08/10/2019

Nghị quyết 02 của chính phủ đã đặt mục tiêu cho năm 2019 là cắt giảm 50% dòng hàng và kiểm tra chuyên ngành trước T6/2019, cắt giảm, bãi bỏ những điều kiện kinh doanh chung chung, vô lý trước T9/2019. Nhưng thực tế là, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ T9/2019 vừa được tổ chức mới đây, con số thống kê cho thấy dòng hàng và kiểm tra chuyên ngành cắt giảm chỉ đạt khoảng 30% mục tiêu đề ra, và số lượng điều kiện kinh doanh được chính thức cắt giảm cũng chỉ đạt trên 30% so với yêu cầu…. Người ta vẫn nói rằng, “chậm mà chắc,, nhưng thực tế đang diễn ra của tiến trình cải cách thủ tục và điều kiện kinh doanh thì là “chậm mà không chắc”. Tiếp tục vệt đề tài Bãi bỏ ĐKKD “vô lý” trước T9/2019, chương trình LSDN tuần này – P9 – sẽ tập trung làm rõ tiến trình cải cách này “chậm mà không chắc”. Chương trình được phát sóng vào 21h15, thứ 3, 8/10/2019 và phát lại vào nhiều khung giờ khác trên kênh TH VITV. Mời quý vị đón xem.

Thực hiện: