TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam 2019: Nâng cao chất lượng dòng vốn FDI

Phát sóng 21:15 ngày 08/09/2019

Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Xây dựng danh mục hạn chế thu hút FDI cụ thể, phù hợp cam kết quốc tế; ngoài danh mục này, NĐT nước ngoài được đối xử bình đẳng như NĐT trong nước. 

Hoàn thiện thể chế chính sách quản lý, giám sát đầu tư nhằm bảo đảm việc NĐT nước ngoài tuân thủ các chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư, xây dựng nhà ở cho công nhân và hạ tầng phục vụ đi kèm…Đây là những yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị đặt ra. Nghị quyết kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam thu hút được một thế hệ FDI mới có chất lượng cao hơn, là điểm đến của những Tập đoàn, công ty tốt nhất. Tất cả những vấn đề sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế với chủ đề: Kinh tế Việt Nam 2019: Nâng cao chất lượng dòng vốn FDI 

Thực hiện: