TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Khẩn trương triển khai gói hỗ trợ 26 000 tỷ đồng

Phát sóng 21:15 ngày 08/08/2021

Đầu tháng 7, Chính phủ ban hành gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng với 12 chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do đại dịch. Đến 24/7,11 triệu lao động được thụ hưởng từ nhóm chính sách hỗ trợ bảo hiểm; hơn 52.000 lao động bị tạm hoãn hợp đồng đã được nhận hỗ trợ. Hiện, các địa phương đang đẩy nhanh hỗ trợ cho người lao động tự do, thất nghiệp vì Covid-19. Nhiều chuyên gia kỳ vọng chính sách lần này sẽ tiếp sức cho người dân vượt qua khó khăn,khôi phục sản xuất. Tuy vậy, chính sách cần phải khắc phục những bất cập của gói hỗ trợ lần 1 khi nhiều địa phương cứng nhắc trong quá trình xét duyệt, lúng túng. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Khẩn trương triển khai gói hỗ trợ 26 000 tỷ đồng

Thực hiện: