TÀI CHÍNH THUẾ

Giảm 30% thuế Thu nhập doanh nghiệp: Cần phân loại doanh nghiệp

Phát sóng 21:15 ngày 08/07/2020

Vào ngày 19/6  vừa qua, Quốc hội đã đồng ý giảm  30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020. Nghị quyết được quốc hội thông qua không chỉ các doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ mà các DN vừa, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng cũng sẽ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020. Điều này sẽ kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp do ảnh hưởng nhiều sau đại dich covid 19. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là đối với các doanh nghiệp lớn thì sao? Có cần thêm chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp lớn? Có cần phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ?

Thực hiện: