BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 8/7 ngày 9/7/2019

Phát sóng 17:55 ngày 08/07/2019