XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN

Nghị định 91(P2): Kiên quyết ngăn chặn việc lấn chiếm đất đai

Phát sóng 19:45 ngày 08/02/2020

Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia đồng thời là điều kiện cần thiết cho phát triển kinh tế - xã hội. Cho đến nay, Luật đã quy định cụ thể những yêu cầu của Nhà nước đối với người sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế hãy còn nhiều trường hợp lấn chiếm đất đai, không tuân thủ quy định pháp luật. Vì sao lại xảy ra thực trạng này? Và sự ra đời, đi vào thực thi của nghị định 91/2019/NĐ-CP sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản.

Thực hiện: