STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 443: Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS

Phát sóng 21:40 ngày 08/01/2021
  • 127 lượt xem

Hiện nay, ba bài toán lớn mà doanh nghiệp gặp phải khi ứng dụng công nghệ vào chuyển đổi số như: không đủ chi phí để đầu tư các hệ thống ERP của nước ngoài; các giải pháp trên thị trường không theo suốt được cả quá trình phát triển của doanh nghiệp; và các giải pháp đang ứng dụng riêng lẻ, từng bộ phận, thiếu sự kết nối trong nội bộ với nhau và với các hệ thống bên ngoài doanh nghiệp để quản trị toàn diện...Để giải quyết những vấn đề này, nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS đã ra đời. 

Thực hiện: