BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 07/12 ngày 08/12/2019

Phát sóng 17:55 ngày 07/12/2019