XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN

Hướng dẫn thi hành luật PPP: Làm rõ các quy định trong hợp đồng ký kết

Phát sóng 19:45 ngày 07/11/2020
  • 127 lượt xem

Thực tế quá trình triển khai các dự án BOT thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ khi thực hiện dự án từ giai đoạn tham gia lựa chọn nhàđầu tư, triển khai dự án, khai thác, vận hành đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do cơ chế chính sách, nhiều hợp đồng không được tuân thủ theo nội dung đã camkết. Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì xây dựng, các nhà đầu tư, các chuyên gia, cho rằng cần các quy định được triển khai nghiên cứu để ban hành trước ngày Luật PPP có hiệu lực thi hành và cần đảm bảo tính hợp lý, khả thi khi áp dụng vào thực tiễn. 

Thực hiện: