BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 07/11 ngày 8/11/2019

Phát sóng 17:55 ngày 07/11/2019

Thực hiện: