TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Ngân hàng số: P15 - Chuyển từ thẻ từ sang thẻ chip

Phát sóng 21:15 ngày 07/10/2019

Đến cuối 2018, tỉ lệ giao dịch thẻ chip theo tiêu chuẩn EMV (tiêu chuẩn thanh toán bảo mật) trên toàn cầu chiếm 73,6%. Các quốc gia trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia đều đang trong quá trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip EMV. Với việc đẩy nhanh chip hóa của các nước trong khu vực, VN trở thành vùng trũng của tội phạm thẻ với các vụ giả mạo ngày càng gia tăng. Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng đưa ra yêu cầu đến cuối năm 2020, các NHTM phải thực hiện chuyển đổi xong toàn bộ hệ thống ATM và máy POS đáp ứng quy định về tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa; Đến cuối năm 2021, các ngân hàng phải thực hiện chuyển đổi xong toàn bộ thẻ nội địa làm bằng thẻ từ sang thẻ chip. Việc chuyển đổi sang thẻ chip mang lợi ích như thế nào cho người dùng? Qúa trình chuyển đổi tạo áp lực ra sao với các ngân hàng? Và giải pháp hiện nay là gì?

 Tất cả sẽ có trong chương trình TCNH này với chủ đề NGÂN HÀNG SỐ (PHẦN 15): Chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip

Thực hiện: