BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 7/10 ngày 8/10/2019

Phát sóng 17:55 ngày 07/10/2019