TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Vốn cho DN mùa Covid – 19 (Phần 10): Giãn thời hạn dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn

Phát sóng 21:15 ngày 07/09/2020

Vừa qua, NHNN đã chính thức giãn lộ trình siết tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tại các tổ chức tín dụng thêm 1 năm.  Cụ thể, tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn hiện là 40% sẽ áp dụng đến 30-9-2021; lộ trình giảm dần về mức 30%từ ngày 1-10-2023. NHNN cho biết, để giảm chi phí vốn và triển khai lãi suất ưuđãi cho khách hàng, các ngân hàng cần tiếp tục duy trì tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn trong cơ cấu huy động vốn. Bên cạnh đó, do áp lực của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lượng tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng dự kiến sẽ còn giảm. Do đó, việc giãn thời hạn lộ trình áp dụng là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Điều này sẽ tác động thế nào trong việc hỗ trợ DN? Và những vấn đề cần cẩn trọng là gì?

Thực hiện: