CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước - vướng ở đâu? (phần 2)

Phát sóng 21:15 ngày 07/09/2018
  • 351 lượt xem

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Vệt đề tài mà chuyên mục chứng khoán cuối tuần sẽ tiếp tục triển khai trong tuần này, sẽ mang đến câu chuyện nào?

Những vướng mắc tiếp theo của quá trình cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước là gì? Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa có những thay đổi gì? Có mang lại lợi ích cho cổ đông? Chứng khoán cuối tuần với chủ đề: Cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước - vướng ở đâu? (phần 2) sẽ tiếp tục câu chuyện về cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, phát sóng 21h15 tối thứ 6 ngày 7/9/2018 trên kênh VITV. Kính mời quý vị cùng chú ý đón xem!

Thực hiện: