CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

20 năm thị trường chứng khoán Việt nam: Ký ức và kỳ vọng

Phát sóng 21:15 ngày 07/08/2020

Sau 20 năm kể từ ngày đi vào vận hành, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thị trường cổ phiếu đến nay đã có trên 1 600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch với giá trị vốn hóa gần 4 triệu tỷ đồng, tương đương 65%GDP. Thị trường chứng khoán phái sinh mặc dù mới ra đời được hơn 3 năm nhưng đã phát triển nhanh chóng với mức tăng trưởng giao dịch bình quân đạt 3,3 lần/năm, cung cấp thêm các công cụ đầu tư và quản lý rủi ro hữu hiệu. 

Thực hiện: