TÀI CHÍNH THUẾ

Bảo lãnh thông quan: P1- Bước đột phá về thuận lợi thương mại

Phát sóng 21:15 ngày 07/08/2019

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa hoặc cắt bỏ ít nhất 50% thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh…

Thế nhưng, kết quả này vẫn chưa thể làm hài lòng cộng đồng doanh nghiệp cũng như đáp ứng yêu cầu thuận lợi hóa thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đến nay, vẫn có hàng trăm dòng sản phẩm hàng hóa trong quá trình lưu thông, XNK phải chịu sự kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành chức năng, phát sinh những thủ tục, vướng mắc gây phiền hà, khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp.

Một trong những giải pháp giải quyết những vướng mắc nêu trên cho doanh nghiệp trong hoạt động XNK, nếu được áp dụng sẽ mang lại lợi ích kép cho cả cơ quan quản lý nhà nước lẫn cộng đồng doanh nghiệp, đó là tiến tới áp dụng cơ chế bảo lãnh thông quan hàng hóa XNK.

Thực hiện: