CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM: Đã sẵn sàng triển khai

Phát sóng 21:15 ngày 07/06/2019

Gần 2 năm kể từ khi sản phầm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant -CW) được giới thiệu, nhà đầu tư đang chờ đợi ngày sản phẩm mới này chính thức được đưa vào giao dịch vào ngày 28/6 tới. Vậy các công ty chứng khoán và nhà đầu tư đá sẵn sàng giao dịch sản phẩm mới này? Những cổ phiếu nào đủ tiêu chuẩn làm chứng khoán cơ sở cho chứng quyền? Nhà đầu tư còn băn khoăn điều gì? Về đề tài về sản phẩm mới trên thị trường chứng khoán về chứng quyền có bảo đảm?

Thực hiện: