BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 6/12 ngày 7/12/2019

Phát sóng 17:55 ngày 06/12/2019

Thực hiện: