TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 - 2018

Phát sóng 22:00 ngày 03/12/2018
  • 185 lượt xem

Thực hiện: