BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 06/11 ngày 07/11/2019

Phát sóng 17:55 ngày 06/11/2019