TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế 9T/2019: Tăng 6,98%, điểm tựa để hoàn thành mục tiêu cả năm

Phát sóng 21:15 ngày 06/10/2019

Với mức tăng 6,98%, tăng trưởng kinh tế GDP 9 tháng đầu năm 2019 là mức cao nhất của 9 tháng trong 9 năm trở lại đây. Dự báo, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2019 sẽ đạt được mục tiêu 6,8%

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế cũng như tiếp tục đối mặt với những thách thức. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Kinh tế 9T/2019: Tăng 6,98%, điểm tựa để hoàn thành mục tiêu cả năm

Thực hiện: