TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Nợ xấu ngân hàng: Cần hoàn thiện hành lang pháp lý

Phát sóng 21:15 ngày 06/05/2019

Tính đến nay, chúng ta đã đi được hơn 1/3 chặng đường thực hiện Nghị quyết số 42 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu. Kết quả đã đạt được là khá rõ nét, tuy nhiên theo các chuyên gia và những người thực hiện xử lý nợ trực tiếp, thì vẫn còn một số vướng mắc cần được tháo gỡ để Nghị quyết số 42 phát huy hiệu quả được cao hơn; qua đó mới đảm bảo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu đáp ứng yêu cầu đã đề ra. Vậy những vướng mắc nào cần được tháo gỡ và giải pháp nào để quá trình xử lý nợ xấu, tái cơ cấu ngành ngân hàng được hiệu quả và nhanh hơn?

Tất cả sẽ có trong chương trinh Tạp chí Ngân hàng:

XỬ LÝ NỢ XẤU VÀ TÁI CƠ CẤU NGÂN HÀNG: 

CẦN HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ

Phát sóng: 21h15 thứ 2 ngày 06/5/2019 

Thực hiện: