TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Tăng trưởng tín dụng 2017

Phát sóng 20:40 ngày 06/02/2017
  • 993 lượt xem

NĂM 2017, NHỮNG LĨNH VỰC NÀO SẼ HÚT DÒNG TÍN DỤNG?

TÍN DỤNG LĨNH VỰC BĐS NĂM NAY LIỆU CÓ ĐÁNG LO NGẠI HAY KHÔNG KHI THÔNG TƯ 06/2016 CỦA NHNN SIẾT CHẶT TÍN DỤNG BĐS ĐÃ CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC 

CHẤT LƯỢNG HAY SỐ LƯỢNG LÀ YẾU TỐ THEN CHỐT TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM. 

Thực hiện: