ĐỐI THOẠI

Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp (Phần 4)

Phát sóng 19:45 ngày 06/01/2019
  • 838 lượt xem

TheoDoing Business 2018, tổng mức thuế và chi phí bảo hiểm doanh nghiệp Việt Nam phảinộp chiếm 38,1% lợi nhuận trước thuế trong khi con số này ở Thái Lan là 28,7%, ởIndonesia là 30%. Khảosát PCI 2017 cho thấy 59,3% doanh nghiệp cho rằng doanh nghiệp cùng ngành thườngphải trả thêm các khoản chi phí không chính thức. Đólà những con số được trích dẫn trong Chương trình hành động của Chính phủ cắtgiảm chi phí cho doanh nghiệp, kèm theo NQ139 NQ-CP/2018. Nghịquyết 139 được ban hành ngày 9/11/2018 thể hiện quyết tâm của chính phủ trongviệc cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Nhưng liệu điều đó đã đủ hay chưa?Doanh nghiệp đang phải gánh chịu những loại chi phí nào, và giải pháp nào để giảiquyết triệt để bài toán này?

Khách mời:

BÀ NGUYỄN MINH THẢO - TRƯỞNG BAN
MTKD&NLCT VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

ÔNG ĐOÀN TRỌNG LÝ
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GĐ APROCIMEX

BÀ PHẠM THỊ NGỌC THỦY - PHÓ GĐ THƯỜNG TRỰC
VĂN PHÒNG BAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KT TƯ NHÂN, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH TTHC

Thực hiện: