TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Doanh nghiệp vẫn không dễ tiếp cận

Phát sóng 21:15 ngày 05/09/2021

Trước tác động xấu của dịch Covid-19, Chính phủ tiếp tục đưa ra gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng để giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, Sau gần một tháng triển khai, Ngân hàng Chính sách mới giải ngân được khoảng 170 tỷ đồng trên tổng số 7.500 tỷ của gói vay hỗ trợ lãi suất 0%/năm trả lương người lao động. Nhiều doanh nghiệp bày tỏ, dù thủ tục đã đơn giản hơn gói 62.000 tỷ trước đó, song vẫn khó tiếp cận. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình TĐKT tuần này với chủ đề Gói hỗ trợ 26.000tỷ đồng: Doanh nghiệp vẫn không dễ tiếp cận

Thực hiện: