XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

Gỡ khó giá cước vận chuyển, bài toán chưa có lời giải

Phát sóng 20:35 ngày 03/04/2021
  • 585 lượt xem

Logistisc có ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam?Hạ tầng Logistics Việt Nam hiện nay có đồng hành được với sự phát triển của ngành này trong thời gian qua? Làm thế nào để cải thiện cơ sở hạ tầng Logistics?Liệu Việt Nam có thể trở thành trung tâm Logistics của khu vực vào năm 2025.

Thực hiện: