BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 04/12 ngày 05/12/2019

Phát sóng 17:55 ngày 04/12/2019