TÀI CHÍNH THUẾ

Tạo thuận lợi thương mại: P1 - Nhìn từ đẩy mạnh CCHC

Phát sóng 21:15 ngày 04/09/2019

Hơn 99,65% DN tham gia thực hiện thủ tục hải quan bằng phương thức điện tử tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, điều mà các DN quan tâm là một chính sách thuế phải thực sự thu hút và minh bạch; các thủ tục hải quan phải thuận lợi và thông thoáng...Vậy VN cần làm gì để có thể hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa các thủ tục thuế và hải quan? hướng tới tạo thuận lợi thương mại?

Thực hiện: