CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Làm sao để "nới được room"?

Phát sóng 08:30 ngày 03/05/2015
  • 215 lượt xem
Được đề cập đến suốt 2 năm vừa qua, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy tín hiệu cụ thể của việc nới room trên thị trường chứng khoán. Những vướng mắc nào của việc nới room. Sở GDCK TPHCM đang đề xuất giải pháp Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết NVDR cho việc nới room. Liệu giải pháp này có khả thi hay không?

Thực hiện: