BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 03/06 ngày 07/06/2020

Phát sóng 17:55 ngày 03/06/2020